De archetypische beelden van Jung

Carl Jung is de grondlegger van de typenpsychologie. Het werk van Jung is de basis voor de belangrijkste psychologische metingen. Ook de Me.-methode waar Talent Minded mee werkt, is gebaseerd op zijn onderzoek naar het menselijk onbewuste en de archetypische energie in mensen. Maar wat zijn dat nou precies archetypen en hoe werkt de Me.-methode daar mee? Lees verder en kom meer te weten over de ideeën van Jung en zijn typenpsychologie.

Wat zijn archetypen?

In de psychologie van Jung worden archetypen omschreven als onbewuste, universele ideeënpatronen. Het zijn mythische personages die in het collectieve onbewuste van alle mensen herkend worden en fundamentele menselijke motieven representeren. Vergelijkbaar met hoe een held en boze stiefmoeder in een sprookje altijd herkend worden met hun typische gedragspatronen en eigenschappen.

In de originele typenpsychologie van Jung wordt uitgegaan van vier bewustzijnsfuncties: Thinking (denken), Feeling (voelen), Sensing (gewaarworden) en iNtuition (intuïtie). Ze geven aan op welke wijze we ons met ons bewustzijn in de wereld oriënteren en hoe we de wereld bekijken. Deze vier functies worden gecombineerd met de twee fundamentele houdingen, die aangeven hoe we ons bewustzijn instellen op en aanpassen aan de buitenwereld. Deze laatste geeft de indeling extraversie en introversie. Door combinatie van deze vier functies en twee fundamentele houdingen ontstaan dan in totaal acht mogelijke persoonlijkheidstypen.

Aan de slag met de

ontdekking van jouw archetypen?

Bepaalde archetypen liggen dicht bij je natuurlijke zelf en hebben daarom je voorkeur. Als je competenties ontwikkelt die passen bij jouw natuurlijke aanleg, kost dat weinig moeite en voelt het vertrouwd aan. Als je deze natuurlijke kwaliteiten inzet, krijg je daar het meeste energie van en sta je in je kracht. Het is daarom waardevol om te weten welke archetypen bij jou passen, zodat je bewuste keuzes kunt maken. Ook helpt het in de samenwerking met anderen om te weten hoe een ander zich in de wereld oriënteert en hoe dat hetzelfde of verschillend is van onze eigen manier van kijken.

Maak een afspraak